Dortmund (GER) - Real Madrid (ESP) (2 - 2)

BVB Stadion Dortmund

name predictionscore
Budnik Sr.0-21
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo2-24
GlennMailk-0
kidf131-21
kyliamet2-24
Orlov2-11
Pavel Budnik2-11
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей1-30
Таня Кондратеня1-21
Юра Кондратеня0-30