Rostov (RUS) - PSV (NED) (2 - 2)

Olimp 2

name predictionscore
Budnik Sr.1-21
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo0-21
GlennMailk-0
kidf132-24
kyliamet0-30
Orlov1-21
Pavel Budnik0-10
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей2-11
Таня Кондратеня0-10
Юра Кондратеня1-11