Rostov (RUS) - Atletico (ESP) (0 - 1)

Olimp 2

name predictionscore
Budnik Sr.0-22
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo1-41
GlennMailk-0
kidf130-42
kyliamet0-22
Orlov0-32
Pavel Budnik0-22
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей2-32
Таня Кондратеня0-22
Юра Кондратеня0-14