Legia (POL) - Real Madrid (ESP) (3 - 3)

Stadion Wojska Polskiego

name predictionscore
Budnik Sr.0-40
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo0-40
GlennMailk-0
kidf131-40
kyliamet1-20
Orlov-0
Pavel Budnik1-50
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей0-70
Таня Кондратеня0-31
Юра Кондратеня0-31