Rostov (RUS) - Bayern (GER) (3 - 2)

Olimp 2

name predictionscore
Budnik Sr.0-21
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo0-30
GlennMailk-0
kidf130-30
kyliamet0-21
Orlov-0
Pavel Budnik0-21
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей1-30
Таня Кондратеня0-21
Юра Кондратеня0-21