Celtic (SCO) - Barcelona (ESP) (0 - 2)

Celtic Park

name predictionscore
Budnik Sr.0-24
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo1-32
GlennMailk-0
kidf130-32
kyliamet0-24
Orlov-0
Pavel Budnik0-32
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей0-52
Таня Кондратеня1-32
Юра Кондратеня1-32