Atletico (ESP) - PSV (NED) (2 - 0)

Estadio Vicente Calderon

name predictionscore
Budnik Sr.1-02
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo3-12
GlennMailk-0
kidf132-12
kyliamet2-12
Orlov-0
Pavel Budnik2-04
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей3-12
Таня Кондратеня2-04
Юра Кондратеня2-04