Benfica (POR) - Napoli (ITA) (1 - 2)

Estadio do Sport Lisboa e Benfica

name predictionscore
Budnik Sr.0-00
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo1-11
GlennMailk-0
kidf132-10
kyliamet2-21
Orlov-0
Pavel Budnik2-10
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей1-24
Таня Кондратеня2-10
Юра Кондратеня1-24