Bayern (GER) - Atletico (ESP) (1 - 0)

Fußball Arena München

name predictionscore
Budnik Sr.1-04
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo2-12
GlennMailk-0
kidf131-11
kyliamet2-12
Orlov-0
Pavel Budnik1-04
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей2-20
Таня Кондратеня1-04
Юра Кондратеня1-11