Benfica (POR) - Dortmund (GER) (1 - 0)

Estadio do Sport Lisboa e Benfica

name predictionscore
Budnik Sr.1-21
Charlesdob-0
CurtispeekS-0
elMundo1-11
GlennMailk-0
kidf132-30
kyliamet0-20
Orlov-0
Pavel Budnik1-11
Richardskaph-0
Stevensnast-0
Uri Korzhov-0
Vladimir Shevchenko-0
Андрей1-21
Таня Кондратеня1-31
Юра Кондратеня1-21